Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Northern Star Tactical Opportunities

Sijoitustavoite

Rahasto tavoittelee 6 - 8% nimellistä vuosituottoa taloussyklin (3 - 7 vuotta) yli laskettuna.

Sijoituspolitiikka

Tavoitteeseen pyritään sijoittamalla hajautetusti maailmanlaajuisesti eri markkinoihin ja eri sijoitusluokkiin. Rahaston sijoitustoiminta perustuu itse kehitettyyn taktiseen analyysiin. Rahasto käyttää dynaamista lähestymistapaa, jossa pääomia allokoidaan aktiivisesti eri sijoitusluokkien ja yksittäisten sijoituskohteiden välillä.

Salkunhoitotiimi

Rahaston salkunhoidosta vastaavat Markku Malkamäki ja Pertti Kilpeläinen

Tärkeää tietoa sijoitajalle

Northern Star Tactical Opportunities -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille ja ns. well-informed sijoittajille eikä sitä ole rekisteröity eikä tarjottu myyntiin yleisesti. 

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastolla on kolme eri osuussarjaa:

  • “A-sarja” kasvu-osuus
  • “B-sarja” kasvu-osuus
  • “D-sarja” kasvu-osuus

Uusia osuussarjoja voidaan tuoda tarjolle rahastonhoitajan toimesta jos niille tulee kysyntää. Tällaisia sarjoja voivat olla esim. muissa valuutoissa kuin euroissa noteeratut osuudet. 

A sarjaB sarjaD sarja 
Rahaston rakenne

Luxemburg SIF

Luxemburg SIF Luxemburg SIF
Perus­valuutta EUR EUR EUR
Perustamis­päivä 04.07.2012 30.12.2013 15.04.2016
Merkinnät/ Lunastukset Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain
Arvonlaskenta Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain
Minimimerkintä EUR 3 000 000 EUR 200 000 EUR 30 000
Hallinnointi­palkkio 0.35% 0.6% 1.5%
Tuotto­palkkio

10% yli 4% aitakoron p.a. HWM

10% yli 4% aitakoron p.a. HWM

15% yli 4% aitakoron p.a. HWM

Merkintä­palkkio - - -
Lunastuspalkkio - - -
Merkintöjen maksu

T-2 merk. / T+10 lun.

T-2 merk. / T+10 lun.

T-2 merk. / T+10 lun.

Bloomberg tunniste

NSOEMOA LX

NSOEMOB LX

NSOEMDC LX

ISIN koodi

LU0706924577

LU0706925111

LU1390227343

Näin merkitsen

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello