Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Rahastomme

Rahastojemme sijoitusstrategiat perustuvat globaalien taloussyklien tunnistamiseen ja erittäin joustavaan allokaatioon yhdistettynä kehittyvien markkinoiden kasvuteemoihin.


Enhanced fixed

Enhanced Fixed
Income 5+

 • Rahasto tavoittelee 5% absoluuttista tuottoa taloussyklin yli
 • Sijoituskohteena on kaikki omaisuusluokat globaalisti painottaen korkosijoituksia – salkku noudattaa dynaamista allokaatiomallia
 • Strateginen allokaatio taloussykliin pohjautuen – yrityslainariskiä ja osakepainoa lisätään vahvassa taloustrendissä ja laskusuhdanteessa turvataan pääomia
 • Dynaaminen näkemys yritysluottoriskiin ja duraatioon taloussykli analyysin perusteella
Lue lisää
Global Dynamic

Global Dynamic Opportunities 10+

 • Rahaston tavoitteena on 10% absoluuttinen tuotto taloussyklin yli
 • Sijoituskohteena on kaikki kaikki omaisuusluokat globaalisti painottaen osakkeita – rahastoa hoidetaan dynaamisella allokaatiomallilla
 • Strateginen allokaatio taloussykliin pohjautuen – sijoitusriskiä lisätään vahvassa taloustrendissä ja laskusuhdanteessa turvataan pääomia
 • Taktinen allokaatio, sijoitusinstrumenttien oikea valinta, tehokas kauppojen toteutus sekä oma analyysi päätösten tukena
Lue lisää
Globetrotter

Emerging Markets Dynamic Opportunities

 • Rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja hyödykepohjaisiin instrumentteihin
 • Allokaatio perustuu taloussyklimalliin, jota täydennetään fundamenttianalyysiin perustuvalla yhtiövalinnalla
 • Rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille
Lue lisää
 

Uskomme taloussyklianalyysiin ja dynaamiseen, aktiiviseen salkunhoitoon.

SIJOITUSTOIMINTAMME PERUSTUU

 • Talous- ja markkinatrendien tunnistamiseen (nousu, neutraali, lasku) - varmistaa sijoitustavoitteiden toteutumisen yli taloussyklin
 • Laajaan hajautukseen joka on tehokkain tapa hallita salkun tuoton heiluntaa
 • Isojen tappioiden välttämiseen syklisessa talous- ja markkinalaskussa mikä mahdollistaa markkinoita paremman tuoton pidemmällä aikavälillä

RAHASTOKATSAUKSET RAHASTOESITTEET NÄIN MERKITSEN

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello