Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Enhanced Fixed Income 5+

Sijoitustavoite

Rahasto tavoittelee 5% absoluuttista keskituottoa taloussyklin yli.

Sijoituspolitiikka

Tavoitteeseen pyritään sijoittamalla kaikkiin likvideihin omaisuusluokkiin painottaen korkosijoituksia. Pääomien allokoinnissa käytetään hyväksi globaalin talousyklin vaiheiden tunnistamista. Yrityslainariskiä ja osakepainoa lisätään vahvassa taloustrendissä ja laskusuhdanteessa turvataan pääomia.

Salkunhoitotiimi

Rahaston salkunhoidosta vastaavat Markku MalkamäkiSimon Schubiger ja Pertti Kilpeläinen

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastolla on kolme eri osuussarjaa:

  • “A-sarja” kasvu-osuus
  • I-sarja” kasvu-osuus, instituutiosijoittajille
  • I-sarja” tuotto-osuus, instituutiosijoittajille

Uusia osuussarjoja voidaan tuoda tarjolle rahastonhoitajan toimesta jos niille tulee kysyntää. Tällaisia sarjoja voivat olla esim. muissa valuutoissa kuin euroissa noteeratut osuudet. 

Tarkempia tietoja rahastosta, sijoitusstrategiasta ja riskitasosta ilmenee rahastoesitteestä. Rahastoesite, avaintietoesite ja rahaston säännöt löytyvät Rahastoesitteet -otsikon alta.

Rahastojen kuukausikatsauksiin »

A sarja
I sarja (instituutiot)I tuottosarja (instituutiot)
Rahaston rakenne

Luxemburg UCITS IV

Luxemburg UCITS IV Luxemburg UCITS IV
Perus­valuutta EUR EUR EUR
Perustamis­päivä 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011
Merkinnät/ Lunastukset Viikoittain Viikoittain Viikoittain
Arvonlaskenta Päivittäin Päivittäin Päivittäin
Minimimerkintä - € 2 000 000 € 2 000 000
Hallinnointi­palkkio 1.25% 0.75% 0.75%
Tuotto­palkkio

15% yli 4% aitakoron p.a. HWM

15% yli 4% aitakoron p.a. HWM

15% yli 4% aitakoron p.a. HWM

Merkintä­palkkio enintään 1% enintään 1% enintään 1%
Lunastuspalkkio enintään 1% enintään 1% enintään 1%
Merkintöjen maksu

T+3 merk. / T+5 lun.

T+3 merk. / T+5 lun.

T+3 merk. / T+5 lun.

Bloomberg tunniste

LNSFIAA LX

LNSFIIA LX

LNSFIII LX

ISIN koodi

LU0716673321

LU0716673594

LU0716673677

Näin merkitsen

Arvopaperin historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta. Valuuttakurssit voivat vaikuttaa epäsuotuisasti. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi saada takaisin vähemmän kuin hän alun perin on sijoittanut tai menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Ennen sijoituspäätösten tekoa asiakkaan tulee olla yhteydessä taloudelliseen neuvonantajaansa.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello