Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Emerging Markets Dynamic Opportunites

Sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on tarjota sijoitusmahdollisuus kehittyvien markkinoiden osakkeisiin käyttäen taloussykliin perustuvaa sijoitusstrategiaa.

Sijoituspolitiikka

Tavoitteeseen pyritään sijoittamalla osakkeiden lisäksi korko- ja hyödykepohjaisiin instrumentteihin. Tavoitteena on parantaa pitkän aikavälin tuottotavoitetta. Osakesalkkua ja pääomien allokaatiota muokataan sen mukaan, mikä on salkunhoitajan näkemys taloussyklistä. Tähän näkemykseen yhdistyy fundamenttianalyysiin perustuva yhtiövalinta.

Salkunhoitotiimi

Rahaston salkunhoidosta vastaavat Markku MalkamäkiSimon Schubiger ja Pertti Kilpeläinen

Tärkeää tietoa sijoitajalle

Emerging Markets Dynamic Opportunities -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille eikä sitä ole rekisteröity eikä tarjottu myyntiin yleisesti. Rahasto ei ole Euroopan Unionin direktiivien mukainen UCITS-rahasto eikä se sovellu ei-ammattimaisille sijoittajille. Tällä verkkosivulla oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedoksi eikä sitä voida tulkita ehdotukseksi ostaa tai myydä rahasto-osuuksia.

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastolla on kolme eri osuussarjaa:

  • “A-sarja” kasvu-osuus
  • “B-sarja” kasvu-osuus
  • “D-sarja” kasvu-osuus

Uusia osuussarjoja voidaan tuoda tarjolle rahastonhoitajan toimesta jos niille tulee kysyntää. Tällaisia sarjoja voivat olla esim. muissa valuutoissa kuin euroissa noteeratut osuudet. 

A sarjaB sarjaD sarja 
Rahaston rakenne

Luxemburg SIF

Luxemburg SIF Luxemburg SIF
Perus­valuutta EUR EUR EUR
Perustamis­päivä 04.07.2012 30.12.2013 15.04.2016
Merkinnät/ Lunastukset Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain
Arvonlaskenta Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain
Minimimerkintä N.A. € 2 000 000 -
Hallinnointi­palkkio 0.35% 1.0% 1.5%
Tuotto­palkkio

-

15% yli vertailuindeksin p.q. HWM

15% yli vertailuindeksin p.q. HWM

Merkintä­palkkio - - -
Lunastuspalkkio - - -
Merkintöjen maksu

T-2 merk. / T+10 lun.

T-2 merk. / T+10 lun.

T-2 merk. / T+10 lun.

Bloomberg tunniste

NSOEMOA LX

NSOEMOB LX

NSOEMDC LX

ISIN koodi

LU0706924577

LU0706925111

LU1390227343

Näin merkitsen

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello